Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 –TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı: TÜRKSU ARITMA

Adres: Mimarsinan Mh. Atatürk Cad. No:111/A İstanbul / Esenler

Telefon: 05071176666

Faks: 02124944942

E-posta: info@turksuaritma.com

ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta adresi:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE AMACI

İşbu sözleşmenin konusu ALICI nın SATICI ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve tüm vergiler dâhil satış fiyatı belirtilen mal ya da hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.  İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü/ Marka/Model/Renk/ Ürün Açıklaması/ Adet/ Peşin Fiyatı / Vadeli Fiyatı

Ara Toplam

(K.D.V. Dâhil)

Kargo Ücreti

Toplam

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, içinde bulunduğu internet sitesindeki sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) Sözleşmeye konu ürün sevkiyatlarına sipariş tarihinden sonra en geç 1 hafta içinde başlanacaktır.

4.3) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4) Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6) Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir. ALICI dilerse 3 günlük süre içerisinde ürünün bedelini ayrıca ödeyerek malı iade etmeyebilir.

4.9) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI ya iade eder. ALICI nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra
4.10) Web sitesi üzerinden satın alanın sarf malzemeleri (arıtma cihazı filtresi,yumuşatma filtres, duş filtresi vb filtreler sadece kullanılmadan iadesi mümkündür.

10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra iade bedelinin ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

5.1) Su basıncı dalgalanmasından dolayı su basıncınca ciddi artışlar olabilmektedir bunun önlenmesi adına evinizin girişine basınç dengeleyici takmakmanız gerekmektedir basınç dengeleyici taktırmayan müşterilerin arıtma cihazlarında oluşacak su taşkınlarından firmamız sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2) 1 haftadan fazla Uzun süre kullanılmayacak arıtmaların vanası kapatılmalıdır, aksi takdir de oluşacak su kaçağı,su basması vb mutfak parkesi,dolabı vb mobilya ve eşyalarda oluşacak zararlardan firmamız mesul değildir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
İade hakkı Hangi durumlarda doğar:
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin koliyi yada ambalajı hicbir sekilde acmadıgı takdirde kargo ücretini karşılamak suretiyle malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
-Pompasız model tecih ederken Evinizin Su tanzikinin yeterli olduğundan emin olunuz (min 3 Bar basınç) aksi takdirde pompalı ile değişmesi gereken durumlarda pompa+kargo ücreti alıcıya ait olup bundan kaynaklı iadeler kabul edilmeyecektir.

  • ürün alımı sonrası montaj ücreti müşteriye ait olup iade ve taşınmalarda da sökme ücreti alınmaktadır.
    -Alıcının satın almış olduğu üründe 14 gün içinde doğabilecek arıza satıcı firmanın ürün ile ilgili sorunu gideremediği durumlarda, alıcı tarafın almış olduğu ürün veya hizmeti iade etme hakkı doğar. firmanın urunde oluşan teknik sorunları gidermesi, ürünün sorunsuz çalışması ve müşterisiyle ilgilenmesi durumunda alıcının iade hakkı ortadan kalkar..
    – Kullanılmış arıtma cihazı ve filtrelerin iadesi ürünün teknik arızasının giderilememesi halinde mümkündür. Kullanılmış,montajı yapılmış olan ve herhangi bir teknik arızası olmayan ürünün iadesi kabul edilmemektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

a) 3ncü kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı ile ilgili olarak işbu ön bilgilendirme formunda belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili olarak 06 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete nin 27866 no.lu sayısı ile yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik in 7. madde hükümleri geçerlidir.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerlerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

İşbu sözleşme …/… /….  tarihinde düzenlenmiştir.

İşbu sözleşme sipariş verildiği andan itibaren kabul edilmiş sayılmaktadır.