Blog

Edi̇rne Su Aritma Ci̇hazi

EDİRNE SU ARITMA

uyun evlerimize ulaşması uzun bir macerayla gerçekleşir. Su evimize ulaşana kadar kireç, klor gibi ağır metalleri, virus, mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları da bünyesine katarak ulaşır. Bu sırada devreye su arıtma cihazları girmektedir. Su arıtma...

Nevşehi̇r Su Aritma Ci̇hazi

NEVŞEHİR SU ARITMA

‘’Yeni kent’’ anlamına gelen Nevşehir ili; Orta Anadolu’da, Erciyes ,Melendiz ve Hasan Dağları gibi eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş çok geniş bir plato üzerinde yer almaktadır. Kapadokya gibi doğal varlığa sahip olan...

Artvi̇n Su Aritma Ci̇hazi

ARTVİN SU ARITMA

Suyun insan vücuduna yararları yadsınamaz. Fakat suyun temas ettiği maddeleri bünyesine katma özelliği vardır. İçme sularımız suyun bu özelliği sayesinde içinde bu kadar mineral ve yararlı madde bulundurur. Fakat günümüz de şehirleşme...

Kocaeli̇ Su Aritma Ci̇hazi

KOCAELİ SU ARITMA

Sanayi alanında ülkemizde adeta bir başkent niteliğinde olan Kocaeli; İstanbul ve Bursa illerinden sonra Marmara Bölgesi'nin en büyük üçüncü sanayi merkezi olmasıyla bilinir. Gün geçtikçe Sanayi alanında hızına hız katan Kocaeli'nde Türkiye'nin en büyük...

Kirşehi̇r Su Aritma Ci̇hazi

KIRŞEHİR SU ARITMA

Su, insanların temel ihtiyacı olduğu gibi bitki ve hayvanların da temel ihtiyacıdır. Kimse susuz bir hayat hayal edemez. Temel ihtiyacımızı en sağlıklı şekilde elde etmek de hakkımız olmalıdır. Bunun için çeşitli projeler yapılmaktadır. Ancak...

Amasya Su Arıtma

AMASYA SU ARITMA

Canlıların yaşam kaynağı bilindiği üzere sudur. Yeryüzünün yüzde yetmiş biri sudan oluşmaktadır. Bu denli hayati olan maddeyi biz de en temiz şekilde kullanmak isteriz. Ancak, en basiti evimizde musluklardan akan sular bile doğal ve...

Kahramanmaraş Su Aritma Ci̇hazi

KAHRAMANMARAŞ SU ARITMA

Doğu Akdeniz’de bulunan Kahramanmaraş, dondurması ile ünlü bir ildir. Ilin güneyinde Nur Dağları’nın bir kısmı bulunurken Berit, Engizek, Binboğa gibi dağlar da çevresinde yer almaktadır. Elbistan ve Göksu ovaları şehrin önemli ovalarından olup...

Çanakkale Su Aritma Ci̇hazi 

ÇANAKKALE SU ARITMA

Su kimyasal yapısından kaynaklı olarak yeraltından evimize ulaşana kadar geçtiği tüm yollarda karşısına çıkan insan vücuduna zararlı kireç, klor gibi ağır metaller , virus, mikrop gibi daha küçük organizmaları bünyesine katarak ilerler....

Teki̇rdağ Su Aritma Ci̇hazi

TEKİRDAĞ SU ARITMA

Trakya bölgesinde toplam su potansiyeli günümüzde 9.9 km3 olarak hesaplanmıştır. Bu hacimden ise 0.7 km3’ü Tekirdağ ilinden gelmektedir. Genel olarak ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1450 km3 iken bu...

Izmir Su Arıtma Cihazları

İZMİR SU ARITMA

Egenin güzide şehirlerinden biri olan İzmir şehri ;binde 15'lik büyüme oranıyla Batı Anadolu'daki en hızlı büyüyen il konumundadır. 4 milyon 274 bin nüfuslu İzmir'in müthiş bir hızla büyümesi içme suyu problemlerini de...

Bi̇tli̇s Su Aritma Ci̇hazi

BİTLİS SU ARITMA

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis ilinin, yeraltı ve yerüstü kaynakları son yıllarda uzmanlar tarafından dikkate değer görüldü ve DAP projesi kapsamında, ODTÜ’lü profesörler tarafından incelenmeye başlandı. İncelemeler yapılırken, akış yönleri ve yağış...

Ankara Su Aritma Ci̇hazlari

ANKARA SU ARITMA

Su bildiğimiz üzere evimize ulaştığı zaman içerisinde klor,kireç gibi ağır metaller, virüsler, mikropları da beraberinde getirmektedir. Suyun akıcılığı ve kimyasal yapısı suyun yeraltından çıkışından evimize kadar izlediği yol boyunca bu zararlı maddeleri içerisine almasına...

Ağri Su Aritma Ci̇hazi

AĞRI SU ARITMA

Su, insan yaşamının birincil ihtiyacıdır. Biz de bu ihtiyacımızı en temiz ve güvenilir şekilde karşılamalıyız. Ancak günümüz şartlarında doğal yollardan katkısız temiz bir su bulmak imkansızdır. Ne kadar arınmış, işlenmiş, sağlıklı su adı altında...

Isparta Su Aritma Ci̇hazi

ISPARTA SU ARITMA

Türkiye'nin güneybatısında yer alan Isparta Göller Yöresi’nin merkezi konumundadır. Isparta ili konumu itibariyle genel olarak engebeli bir yapıya sahiptir. Bölgede, yüksekliği yaklaşık 3000 metreyi bulan dağların yanı sıra ova ve vadi gibi düzlükler, farklı...

Tokat Su Aritma Ci̇hazi

TOKAT SU ARITMA

Tokat, geçmişi 6000 yıllık bir tarih barındıran, Karadeniz Bölgemizde de bulunan, ülkemizin en verimli topraklarından bir kısmına kurulmuş bir şehrimizdir. Tokat, tarihi ve kültürel olarak çok gelişmiştir.Geçmiş yıllarda Hititler, Frigyalılar, Romalılar ve Osmanlı İmparatorluğu...

Bi̇leci̇k Su Aritma Ci̇hazi

BİLECİK SU ARITMA

Değişen iklim özellikleri sonucu artan düzensiz yağış profilleri ve kuraklık; hiç şüphe yok ki yakın gelecekte tüm dünya uluslarını etkisi altına alacak önemli bir sorundur. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumdan dolayı kamuoyunda genellikle...

Kütahya Su Aritma Ci̇hazi

KÜTAHYA SU ARITMA

Ege bölgesinin Batı Anadolu kısmında yer alan Kütahya, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinir. Geçmiş yıllardan beri ustalıkla yapılan çinicilik günümüzde porselenle hayat bulmaya devam etmekte ve birçok ülkeye porselen ihracatı yapılmaktadır.Bunun yanı sıra çimento...

İstanbul Su Aritma Ci̇hazi

İSTANBUL SU ARITMA

Türkiye'nin 81 ili içerisinde yer alan İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Kalabalık olmasının yanı sıra tarihi bulguları mekanları ve sosyokültürel yapısının çeşitli olması açısından da büyük öneme sahiptir. Net bir iklime sahip olmayan İstanbul...

Kayseri̇ Su Aritma Ci̇hazi

KAYSERİ SU ARITMA

Dünyada ve ülkemizde olan sorunların başında su kirliliği gelmektedir. Hayati önem taşıyan bu madde, hayatımızın her alanında ihtiyacımız olan bir maddedir. Ve gün geçtikçe kullanabildiğimiz su kaynakları tükenmekte ve kirlenmektedir. Sağlığımızı bu denli etkileyen...

Gazi̇antep Su Aritma Ci̇hazi

GAZİANTEP SU ARITMA

21. yüzyılda büyük bir zıplama yapan endüstriyel gelişmeler ve aşırı tüketimden dolayı insanlık, üretimin devamı için ham madde, yaşamlarının devamı için ise kaliteli su kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Bütün dünya genelinde,...