Blog

Edi̇rne Su Aritma Ci̇hazi

EDİRNE SU ARITMA

uyun evlerimize ulaşması uzun bir macerayla gerçekleşir. Su evimize ulaşana kadar kireç, klor gibi ağır metalleri, virus, mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları da bünyesine katarak ulaşır. Bu sırada devreye su arıtma cihazları girmektedir. Su arıtma...

Muş Su Aritma Ci̇hazi

MUŞ SU ARITMA

Doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Muş, Doğu Anadolu'nun Yukarı Murat-Van bölümünde yer almaktadır. Muş ilinde sert karasal iklim hüküm sürer. T

Tokat Su Aritma Ci̇hazi

TOKAT SU ARITMA

Tokat, geçmişi 6000 yıllık bir tarih barındıran, Karadeniz Bölgemizde de bulunan, ülkemizin en verimli topraklarından bir kısmına kurulmuş bir şehrimizdir. Tokat, tarihi ve kültürel olarak çok gelişmiştir.Geçmiş yıllarda Hititler, Frigyalılar, Romalılar ve Osmanlı İmparatorluğu...

Antalya Su Aritma Ci̇hazi

ANTALYA SU ARITMA

Yaşamımızı devam ettirebilmek için en temel ihtiyacımız sudur. Her zaman sağlıklı ve doğal su bulmamız olanaksızdır. Günümüzde her ne kadar suların arıtılarak bize ulaştığı söylense de su arıtma cihazı kullanmadan tam anlamıyla temiz bir...

Bursa Su Aritma Ci̇hazi

BURSA SU ARITMA

İnsan sağlığı ve yaşamı için tüketilmesi gereken en temel gıdaların başında gelen su ihtiyacını karşılamak için pek çok alternatif bulunmaktadır. Ancak vücut için bu temel maddenin zararlı atıklarla karışmadan tüketilebilmesi oldukça önemli. Bu hususta...

Tunceli̇ Su Aritma Ci̇hazi

TUNCELİ SU ARITMA

Tunceli, 82.498'lik bir nüfusuyla, bir çok doğal güzellik açısından zengin bir şehrimizdir. Munzur dağları, ırmaklar ve göllerle, sınırları kendi kendine belirlenmiş bir şehrimizdir. Tarım ve hayvancılıkla geçinir. gece ve gündüz arasında bolca ısı kaybı...

Kastamonu Su Arıtma

KASTAMONU SU ARITMA

Su, yaşamsal faaliyetlerin devamı için en önemli kaynaktır. Dünyanın yüzde yetmiş biri sudan oluşmaktadır. Ülkemiz de doğal su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye’de yine de su kirliliği önemli bir...

Kirşehi̇r Su Aritma Ci̇hazi

KIRŞEHİR SU ARITMA

Su, insanların temel ihtiyacı olduğu gibi bitki ve hayvanların da temel ihtiyacıdır. Kimse susuz bir hayat hayal edemez. Temel ihtiyacımızı en sağlıklı şekilde elde etmek de hakkımız olmalıdır. Bunun için çeşitli projeler yapılmaktadır. Ancak...

Amasya Su Arıtma

AMASYA SU ARITMA

Canlıların yaşam kaynağı bilindiği üzere sudur. Yeryüzünün yüzde yetmiş biri sudan oluşmaktadır. Bu denli hayati olan maddeyi biz de en temiz şekilde kullanmak isteriz. Ancak, en basiti evimizde musluklardan akan sular bile doğal ve...

Çanakkale Su Aritma Ci̇hazi 

ÇANAKKALE SU ARITMA

Su kimyasal yapısından kaynaklı olarak yeraltından evimize ulaşana kadar geçtiği tüm yollarda karşısına çıkan insan vücuduna zararlı kireç, klor gibi ağır metaller , virus, mikrop gibi daha küçük organizmaları bünyesine katarak ilerler....

Mersi̇n Su Aritma Ci̇hazi

MERSİN SU ARITMA

Su, her alanda kullandığımız ve her şey için önemli olan bir kaynaktır. Ne kadar çok su kaynağı olursa olsun önemli olan temiz su ve sağlıklı su olmasıdır. Ne yazık ki günümüzde belirli makineler kullanmadan...

İstanbul Su Aritma Ci̇hazi

İSTANBUL SU ARITMA

Türkiye'nin 81 ili içerisinde yer alan İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Kalabalık olmasının yanı sıra tarihi bulguları mekanları ve sosyokültürel yapısının çeşitli olması açısından da büyük öneme sahiptir. Net bir iklime sahip olmayan İstanbul...

Bi̇tli̇s Su Aritma Ci̇hazi

BİTLİS SU ARITMA

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis ilinin, yeraltı ve yerüstü kaynakları son yıllarda uzmanlar tarafından dikkate değer görüldü ve DAP projesi kapsamında, ODTÜ’lü profesörler tarafından incelenmeye başlandı. İncelemeler yapılırken, akış yönleri ve yağış...

Izmir Su Arıtma Cihazları

İZMİR SU ARITMA

Egenin güzide şehirlerinden biri olan İzmir şehri ;binde 15'lik büyüme oranıyla Batı Anadolu'daki en hızlı büyüyen il konumundadır. 4 milyon 274 bin nüfuslu İzmir'in müthiş bir hızla büyümesi içme suyu problemlerini de...

Cihaz Aritma Fiyatlari

Ümraniye Su Arıtma Cihazları

Günümüzün teknolojisi kullanılarak ev ve işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu sağlık açısından içilebilir ya da kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı adı verilmektedir.Arıtılmamış Suyun Sağlık Açısından Zararları Nelerdir?Şehir suları bünyesinde barındırdığı yabancı maddeler, zararlı...

Ankara Su Aritma Ci̇hazlari

ANKARA SU ARITMA

Su bildiğimiz üzere evimize ulaştığı zaman içerisinde klor,kireç gibi ağır metaller, virüsler, mikropları da beraberinde getirmektedir. Suyun akıcılığı ve kimyasal yapısı suyun yeraltından çıkışından evimize kadar izlediği yol boyunca bu zararlı maddeleri içerisine almasına...

Bartin Su Aritma Ci̇hazi

BARTIN SU ARITMA

Su arıtma teknoloji ilk duyulduğu zaman antipatik gelmesine rağmen aslında suyun akıcılık ve kimyasal yapısından dolayı içinde bulundurduğu birçok parazit virüs tarzi insan vücuduna zararlı toksinleri arındırması işlemine su arıtma adı verilmektedir....

Kocaeli̇ Su Aritma Ci̇hazi

KOCAELİ SU ARITMA

Sanayi alanında ülkemizde adeta bir başkent niteliğinde olan Kocaeli; İstanbul ve Bursa illerinden sonra Marmara Bölgesi'nin en büyük üçüncü sanayi merkezi olmasıyla bilinir. Gün geçtikçe Sanayi alanında hızına hız katan Kocaeli'nde Türkiye'nin en büyük...

Trabzon Su Aritma Ci̇hazi

TRABZON SU ARITMA

Trabzon, Karadeniz Bölgemizin sahil boyunca uzanan en güzel şehirlerinden biridir. Karadeniz'in güzelliği ve bereketi, Trabzon'un gelişmiş sanayisi ve ticaretiyle çok güzel bir bütündür. Trabzon toplam nüfusu son verilere göre, 765.127'dir. Kıyı boyunca uzanan sahil...

Artvi̇n Su Aritma Ci̇hazi

ARTVİN SU ARITMA

Suyun insan vücuduna yararları yadsınamaz. Fakat suyun temas ettiği maddeleri bünyesine katma özelliği vardır. İçme sularımız suyun bu özelliği sayesinde içinde bu kadar mineral ve yararlı madde bulundurur. Fakat günümüz de şehirleşme...

Muğla Su Aritma Ci̇hazi

MUĞLA SU ARITMA

Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu olup, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi ile çevrilidir.Ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğlanın en...