Blog

Bi̇tli̇s Su Aritma Ci̇hazi

BİTLİS SU ARITMA

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis ilinin, yeraltı ve yerüstü kaynakları son yıllarda uzmanlar tarafından dikkate değer görüldü ve DAP projesi kapsamında, ODTÜ’lü profesörler tarafından incelenmeye başlandı. İncelemeler yapılırken, akış yönleri ve yağış...

Artvi̇n Su Aritma Ci̇hazi

ARTVİN SU ARITMA

Suyun insan vücuduna yararları yadsınamaz. Fakat suyun temas ettiği maddeleri bünyesine katma özelliği vardır. İçme sularımız suyun bu özelliği sayesinde içinde bu kadar mineral ve yararlı madde bulundurur. Fakat günümüz de şehirleşme...

Balikesi̇r Su Aritma Ci̇hazi

BALIKESİR SU ARITMA

Günümüz iklim koşullarının değişmesi sık sık ülke ve dünya gündemine konu olan kuraklık; hiç şüphesiz yakın gelecekte insanlık için büyük bir sorun teşkil edecektir. Uluslararası değerlere bakılıp, karşılaştırıldığında kaliteli su açısından sıkıntılı bir...

Cihaz Aritma Fiyatlari

Ümraniye Su Arıtma Cihazları

Günümüzün teknolojisi kullanılarak ev ve işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu sağlık açısından içilebilir ya da kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı adı verilmektedir.Arıtılmamış Suyun Sağlık Açısından Zararları Nelerdir?Şehir suları bünyesinde barındırdığı yabancı maddeler, zararlı...

Muğla Su Aritma Ci̇hazi

MUĞLA SU ARITMA

Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu olup, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi ile çevrilidir.Ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğlanın en...

Ağri Su Aritma Ci̇hazi

AĞRI SU ARITMA

Su, insan yaşamının birincil ihtiyacıdır. Biz de bu ihtiyacımızı en temiz ve güvenilir şekilde karşılamalıyız. Ancak günümüz şartlarında doğal yollardan katkısız temiz bir su bulmak imkansızdır. Ne kadar arınmış, işlenmiş, sağlıklı su adı altında...

Edi̇rne Su Aritma Ci̇hazi

EDİRNE SU ARITMA

uyun evlerimize ulaşması uzun bir macerayla gerçekleşir. Su evimize ulaşana kadar kireç, klor gibi ağır metalleri, virus, mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları da bünyesine katarak ulaşır. Bu sırada devreye su arıtma cihazları girmektedir. Su arıtma...

Tunceli̇ Su Aritma Ci̇hazi

TUNCELİ SU ARITMA

Tunceli, 82.498'lik bir nüfusuyla, bir çok doğal güzellik açısından zengin bir şehrimizdir. Munzur dağları, ırmaklar ve göllerle, sınırları kendi kendine belirlenmiş bir şehrimizdir. Tarım ve hayvancılıkla geçinir. gece ve gündüz arasında bolca ısı kaybı...

Teki̇rdağ Su Aritma Ci̇hazi

TEKİRDAĞ SU ARITMA

Trakya bölgesinde toplam su potansiyeli günümüzde 9.9 km3 olarak hesaplanmıştır. Bu hacimden ise 0.7 km3’ü Tekirdağ ilinden gelmektedir. Genel olarak ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1450 km3 iken bu...

Mani̇sa Su Aritma Ci̇hazi

MANİSA SU ARITMA

Manisa ili, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Manisa 1.4 Milyon'luk toplam nüfusuyla İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. büyük Türkiye’nin İse 4. büyük kentidir. Manisa’nın fiziki yapısı genel olarak yüksek dağlardan oluşmaktadır....

Kahramanmaraş Su Aritma Ci̇hazi

KAHRAMANMARAŞ SU ARITMA

Doğu Akdeniz’de bulunan Kahramanmaraş, dondurması ile ünlü bir ildir. Ilin güneyinde Nur Dağları’nın bir kısmı bulunurken Berit, Engizek, Binboğa gibi dağlar da çevresinde yer almaktadır. Elbistan ve Göksu ovaları şehrin önemli ovalarından olup...

Isparta Su Aritma Ci̇hazi

ISPARTA SU ARITMA

Türkiye'nin güneybatısında yer alan Isparta Göller Yöresi’nin merkezi konumundadır. Isparta ili konumu itibariyle genel olarak engebeli bir yapıya sahiptir. Bölgede, yüksekliği yaklaşık 3000 metreyi bulan dağların yanı sıra ova ve vadi gibi düzlükler, farklı...

Çankiri Su Aritma Ci̇hazi

ÇANKIRI SU ARITMA

Su insanlar için hayat anlamına gelmektir çünkü insan vücudunun yüzde altmış beşine yakınını su oluşturmaktadır ve bu dengeyi hastalıklara yakalanmamak için korumamız gerekmektedir.

Kocaeli̇ Su Aritma Ci̇hazi

KOCAELİ SU ARITMA

Sanayi alanında ülkemizde adeta bir başkent niteliğinde olan Kocaeli; İstanbul ve Bursa illerinden sonra Marmara Bölgesi'nin en büyük üçüncü sanayi merkezi olmasıyla bilinir. Gün geçtikçe Sanayi alanında hızına hız katan Kocaeli'nde Türkiye'nin en büyük...

Kirşehi̇r Su Aritma Ci̇hazi

KIRŞEHİR SU ARITMA

Su, insanların temel ihtiyacı olduğu gibi bitki ve hayvanların da temel ihtiyacıdır. Kimse susuz bir hayat hayal edemez. Temel ihtiyacımızı en sağlıklı şekilde elde etmek de hakkımız olmalıdır. Bunun için çeşitli projeler yapılmaktadır. Ancak...

Bartin Su Aritma Ci̇hazi

BARTIN SU ARITMA

Su arıtma teknoloji ilk duyulduğu zaman antipatik gelmesine rağmen aslında suyun akıcılık ve kimyasal yapısından dolayı içinde bulundurduğu birçok parazit virüs tarzi insan vücuduna zararlı toksinleri arındırması işlemine su arıtma adı verilmektedir....

Kastamonu Su Arıtma

KASTAMONU SU ARITMA

Su, yaşamsal faaliyetlerin devamı için en önemli kaynaktır. Dünyanın yüzde yetmiş biri sudan oluşmaktadır. Ülkemiz de doğal su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye’de yine de su kirliliği önemli bir...

Adana Su Aritma Ci̇hazi

ADANA SU ARITMA

Adana ili neredeyse bir sular şehri denecek kadar su kaynakları bakımından zengindir.Akdeniz ile 160 km kıyısı olması bunlara ek olarak 560 km uzunluğu ve 555 ha alana sahip Ceyhan nehrinin varlığı ve başta Seyhan...

Tokat Su Aritma Ci̇hazi

TOKAT SU ARITMA

Tokat, geçmişi 6000 yıllık bir tarih barındıran, Karadeniz Bölgemizde de bulunan, ülkemizin en verimli topraklarından bir kısmına kurulmuş bir şehrimizdir. Tokat, tarihi ve kültürel olarak çok gelişmiştir.Geçmiş yıllarda Hititler, Frigyalılar, Romalılar ve Osmanlı İmparatorluğu...

Gazi̇antep Su Aritma Ci̇hazi

GAZİANTEP SU ARITMA

21. yüzyılda büyük bir zıplama yapan endüstriyel gelişmeler ve aşırı tüketimden dolayı insanlık, üretimin devamı için ham madde, yaşamlarının devamı için ise kaliteli su kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Bütün dünya genelinde,...

Kütahya Su Aritma Ci̇hazi

KÜTAHYA SU ARITMA

Ege bölgesinin Batı Anadolu kısmında yer alan Kütahya, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinir. Geçmiş yıllardan beri ustalıkla yapılan çinicilik günümüzde porselenle hayat bulmaya devam etmekte ve birçok ülkeye porselen ihracatı yapılmaktadır.Bunun yanı sıra çimento...

Ankara Su Aritma Ci̇hazlari

ANKARA SU ARITMA

Su bildiğimiz üzere evimize ulaştığı zaman içerisinde klor,kireç gibi ağır metaller, virüsler, mikropları da beraberinde getirmektedir. Suyun akıcılığı ve kimyasal yapısı suyun yeraltından çıkışından evimize kadar izlediği yol boyunca bu zararlı maddeleri içerisine almasına...