Blog

Kocaeli̇ Su Aritma Ci̇hazi

KOCAELİ SU ARITMA

Sanayi alanında ülkemizde adeta bir başkent niteliğinde olan Kocaeli; İstanbul ve Bursa illerinden sonra Marmara Bölgesi'nin en büyük üçüncü sanayi merkezi olmasıyla bilinir. Gün geçtikçe Sanayi alanında hızına hız katan Kocaeli'nde Türkiye'nin en büyük...

Muş Su Aritma Ci̇hazi

MUŞ SU ARITMA

Doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Muş, Doğu Anadolu'nun Yukarı Murat-Van bölümünde yer almaktadır. Muş ilinde sert karasal iklim hüküm sürer. T

Tunceli̇ Su Aritma Ci̇hazi

TUNCELİ SU ARITMA

Tunceli, 82.498'lik bir nüfusuyla, bir çok doğal güzellik açısından zengin bir şehrimizdir. Munzur dağları, ırmaklar ve göllerle, sınırları kendi kendine belirlenmiş bir şehrimizdir. Tarım ve hayvancılıkla geçinir. gece ve gündüz arasında bolca ısı kaybı...

Bi̇leci̇k Su Aritma Ci̇hazi

BİLECİK SU ARITMA

Değişen iklim özellikleri sonucu artan düzensiz yağış profilleri ve kuraklık; hiç şüphe yok ki yakın gelecekte tüm dünya uluslarını etkisi altına alacak önemli bir sorundur. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumdan dolayı kamuoyunda genellikle...

Kayseri̇ Su Aritma Ci̇hazi

KAYSERİ SU ARITMA

Dünyada ve ülkemizde olan sorunların başında su kirliliği gelmektedir. Hayati önem taşıyan bu madde, hayatımızın her alanında ihtiyacımız olan bir maddedir. Ve gün geçtikçe kullanabildiğimiz su kaynakları tükenmekte ve kirlenmektedir. Sağlığımızı bu denli etkileyen...

Teki̇rdağ Su Aritma Ci̇hazi

TEKİRDAĞ SU ARITMA

Trakya bölgesinde toplam su potansiyeli günümüzde 9.9 km3 olarak hesaplanmıştır. Bu hacimden ise 0.7 km3’ü Tekirdağ ilinden gelmektedir. Genel olarak ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1450 km3 iken bu...

Bi̇tli̇s Su Aritma Ci̇hazi

BİTLİS SU ARITMA

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis ilinin, yeraltı ve yerüstü kaynakları son yıllarda uzmanlar tarafından dikkate değer görüldü ve DAP projesi kapsamında, ODTÜ’lü profesörler tarafından incelenmeye başlandı. İncelemeler yapılırken, akış yönleri ve yağış...

Ankara Su Aritma Ci̇hazlari

ANKARA SU ARITMA

Su bildiğimiz üzere evimize ulaştığı zaman içerisinde klor,kireç gibi ağır metaller, virüsler, mikropları da beraberinde getirmektedir. Suyun akıcılığı ve kimyasal yapısı suyun yeraltından çıkışından evimize kadar izlediği yol boyunca bu zararlı maddeleri içerisine almasına...

Mani̇sa Su Aritma Ci̇hazi

MANİSA SU ARITMA

Manisa ili, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Manisa 1.4 Milyon'luk toplam nüfusuyla İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. büyük Türkiye’nin İse 4. büyük kentidir. Manisa’nın fiziki yapısı genel olarak yüksek dağlardan oluşmaktadır....

Kastamonu Su Arıtma

KASTAMONU SU ARITMA

Su, yaşamsal faaliyetlerin devamı için en önemli kaynaktır. Dünyanın yüzde yetmiş biri sudan oluşmaktadır. Ülkemiz de doğal su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye’de yine de su kirliliği önemli bir...

Mersi̇n Su Aritma Ci̇hazi

MERSİN SU ARITMA

Su, her alanda kullandığımız ve her şey için önemli olan bir kaynaktır. Ne kadar çok su kaynağı olursa olsun önemli olan temiz su ve sağlıklı su olmasıdır. Ne yazık ki günümüzde belirli makineler kullanmadan...

Kahramanmaraş Su Aritma Ci̇hazi

KAHRAMANMARAŞ SU ARITMA

Doğu Akdeniz’de bulunan Kahramanmaraş, dondurması ile ünlü bir ildir. Ilin güneyinde Nur Dağları’nın bir kısmı bulunurken Berit, Engizek, Binboğa gibi dağlar da çevresinde yer almaktadır. Elbistan ve Göksu ovaları şehrin önemli ovalarından olup...

Ağri Su Aritma Ci̇hazi

AĞRI SU ARITMA

Su, insan yaşamının birincil ihtiyacıdır. Biz de bu ihtiyacımızı en temiz ve güvenilir şekilde karşılamalıyız. Ancak günümüz şartlarında doğal yollardan katkısız temiz bir su bulmak imkansızdır. Ne kadar arınmış, işlenmiş, sağlıklı su adı altında...

Trabzon Su Aritma Ci̇hazi

TRABZON SU ARITMA

Trabzon, Karadeniz Bölgemizin sahil boyunca uzanan en güzel şehirlerinden biridir. Karadeniz'in güzelliği ve bereketi, Trabzon'un gelişmiş sanayisi ve ticaretiyle çok güzel bir bütündür. Trabzon toplam nüfusu son verilere göre, 765.127'dir. Kıyı boyunca uzanan sahil...

Bartin Su Aritma Ci̇hazi

BARTIN SU ARITMA

Su arıtma teknoloji ilk duyulduğu zaman antipatik gelmesine rağmen aslında suyun akıcılık ve kimyasal yapısından dolayı içinde bulundurduğu birçok parazit virüs tarzi insan vücuduna zararlı toksinleri arındırması işlemine su arıtma adı verilmektedir....

Edi̇rne Su Aritma Ci̇hazi

EDİRNE SU ARITMA

uyun evlerimize ulaşması uzun bir macerayla gerçekleşir. Su evimize ulaşana kadar kireç, klor gibi ağır metalleri, virus, mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları da bünyesine katarak ulaşır. Bu sırada devreye su arıtma cihazları girmektedir. Su arıtma...

Izmir Su Arıtma Cihazları

İZMİR SU ARITMA

Egenin güzide şehirlerinden biri olan İzmir şehri ;binde 15'lik büyüme oranıyla Batı Anadolu'daki en hızlı büyüyen il konumundadır. 4 milyon 274 bin nüfuslu İzmir'in müthiş bir hızla büyümesi içme suyu problemlerini de...

Gazi̇antep Su Aritma Ci̇hazi

GAZİANTEP SU ARITMA

21. yüzyılda büyük bir zıplama yapan endüstriyel gelişmeler ve aşırı tüketimden dolayı insanlık, üretimin devamı için ham madde, yaşamlarının devamı için ise kaliteli su kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Bütün dünya genelinde,...

Çankiri Su Aritma Ci̇hazi

ÇANKIRI SU ARITMA

Su insanlar için hayat anlamına gelmektir çünkü insan vücudunun yüzde altmış beşine yakınını su oluşturmaktadır ve bu dengeyi hastalıklara yakalanmamak için korumamız gerekmektedir.

Artvi̇n Su Aritma Ci̇hazi

ARTVİN SU ARITMA

Suyun insan vücuduna yararları yadsınamaz. Fakat suyun temas ettiği maddeleri bünyesine katma özelliği vardır. İçme sularımız suyun bu özelliği sayesinde içinde bu kadar mineral ve yararlı madde bulundurur. Fakat günümüz de şehirleşme...

İstanbul Su Aritma Ci̇hazi

İSTANBUL SU ARITMA

Türkiye'nin 81 ili içerisinde yer alan İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Kalabalık olmasının yanı sıra tarihi bulguları mekanları ve sosyokültürel yapısının çeşitli olması açısından da büyük öneme sahiptir. Net bir iklime sahip olmayan İstanbul...